Vier T&U Seed Money Projecten voor internationale samenwerking: in Mexico, Uganda en Zuid-Afrika

vrijdag, 22 december, 2017

In 2017 hebben vanuit Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen vier Seed Money Projecten gelopen; in Mexico, Uganda en Zuid-Afrika:

Seed Money Projecten zijn bedoeld om mkb-ers te helpen bij het opstarten van internationale samenwerkingsverbanden. Tijdens het project wordt onderzocht welke kennis nodig is om een kans in het buitenland te benutten en welke partijen daar bij nodig zijn. In een Seed Money Project draait het altijd om een zogenaamde ‘lokale systeemvraag’, dit is een vraag vanuit het buitenland die alleen opgelost kan worden als bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen gezamenlijk een bijdrage leveren. Voorwaarde daarbij is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijf en/of overheid) participeert.