Versterking van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen door aanpassing van het plant microbioom

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV 1605-041
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2017 - 2020                    
Budget publiek: € -
Budget privaat:  € - 
Projectleider: Leo van Overbeek / leo.vanoverbeek@wur.nl
Kennisinstelling: WUR Plant Research International

SAMENVATTING
De doelstelling van het project is om kennis te vergaren over de weerbaarheid van planten. Weerbaarheid kan worden verhoogd met behulp van microbiële inoculanten waardoor de plant microbioom samenstelling verandert. Omdat mechanistische kennis over de werking van bekende microbiële (endofytische) preparaten ontbreekt, is het in de praktijk vaak moeilijk om van te voren aan te geven op welke tijdstippen, met welke hoeveelheden en op welke wijze microbiële inoculanten toegediend moeten worden, om optimale weerbaarheid te kunnen verkrijgen. Omdat het plant-microbioom ook een belangrijke rol speelt bij weerbaarheids-processen in planten is het belangrijk om de interactie-driehoek tussen plant-kolonisatie (door microbiële inoculanten), plant fysiologie (metaboloom en transcriptoom) en plantmicrobioom (soorten samenstelling en functionele microbiële pathways) te begrijpen. Hiervoor worden drie model plant systemen (tomaat, sla en chrysant) op verschillende wijzen met microbiële middelen behandeld waarna metaboloom/ transcriptoom en plant microbioom worden onderzocht.     

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Versterking van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen door aanpassing van het plant microbioom.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Versterking van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen door aanpassing van het plant microbioom.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Versterking van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen door aanpassing van het plant microbioom.