Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18126
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd:
2019 - 2021
Budget publiek: € 345.000
Budget privaat: € 345.000
Projectleider: Yaite Cuesta Arenas & Marta Streminska / yaite.cuestaarenas@wur.nl - marta.streminska@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen UR Glastuinbouw,

SAMENVATTING
Dit project richt zich op ontwikkeling van innovatieve methoden zoals bijvoorbeeld het gebruik van enzymen en parasiterende bacteriën om te voorkomen dat schadelijke bacteriën zich kunnen vestigen in de wortels van planten. Binnen dit project wordt een nieuwe methode ontwikkeld om de plantweerbaarheid, gericht op plantpathogene bacteriën, te kunnen meten. Daarnaast wordt onderzocht of verlaging van de voedingswaarde (lagere EC in het wortelmilieu) in een teelt de incidentie en ernst van bacterieziekten zou kunnen verminderen.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten.