Uitnodiging Informatie- en matchmaking-bijeenkomst op 30 september

donderdag, 29 augustus, 2019

Bent u van plan een aanvraag in te dienen voor de Perspectief-ronde 2019/2020? Wilt u meer weten over het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) voor de komende jaren? Of over de rol die TO2-instellingen en hogescholen in consortia kunnen spelen? Dan nodigen wij u hierbij uit voor een informatie- en matchmaking-bijeenkomst die op maandag 30 september van 10 tot half 4 plaatsvindt bij NWO Utrecht.

Aanmelden: via het aanmeldformulier 
Bekijk het concept-programma 

Tijdens de dag zal EZK een toelichting geven op het vernieuwde Topsectorenbeleid, de Topsectoren/TKI’s op de KIA’s, TO2’s en hogescholen op hun bijdrage aan de KIA’s en NWO op de gewijzigde voorwaarden en mogelijkheden van Perspectief. Tevens is er volop ruimte om contacten te leggen met potentiële programmapartners.

Perspectief voor de Topsectoren
Vanuit Perspectief worden onderzoeksprogramma's gefinancierd die bijdragen aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere instellingen worden weer uitgedaagd om met een technologisch baanbrekend voorstel te komen. Voor de komende ronde komt naar verwachting tussen ongeveer 19 miljoen euro beschikbaar, per programma maximaal 4 miljoen euro. Perspectief geeft invulling aan het Topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Perspectief is een bewezen instrument om de brug te slaan tussen fundamentele wetenschap en de toepassing ervan door de industrie. Dit jaar worden, in lijn met het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, verdere stappen gezet naar een missie-gedreven aanpak. De KIA’s voor de door het ministerie van EZK gekozen maatschappelijke thema's en sleuteltechnologieën hebben een centrale rol.

Matchmaking
Naast informatieverstrekking over de nieuwe call, willen wij de bijeenkomst van 30 september nadrukkelijk ook gebruiken om de samenwerking met en tussen de topsectoren te versterken en onderzoekers, maatschappelijke instellingen en bedrijven de kans te geven de eerste aanzet voor hun plannen te pitchen, te zoeken naar partners of hun ideeën te toetsen op passendheid in de KIA’s.

Datum en locatie 
Datum: maandag 30 september van 10.00 -15.30
Locatie: NWO, Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht