Uitnodiging 7 september: Flower Science meets Topsector T&U

dinsdag, 22 augustus, 2017

Innovatie en onderzoek in de bollen zijn essentieel om als sector voorop te (blijven) lopen. Daarom werken overheid, bedrijfsleven en onderzoeks- en kenniscentra intensief met elkaar samen: zij bundelen krachten en budgetten binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) om voor de praktijk belangrijk onderzoek te doen. Ook in 2017!  

Kom naar het event Flower Science meets Topsector T&U op 7 september en deel als bloembollenbedrijf mee in de kennis uit onderzoeken en praktijkdemo’s uit andere tuinbouwsectoren. In de werksessies is veel ruimte voor telers en onderzoekers om met elkaar te praten over de toepassing van nieuwe kennis op het bedrijf. U kunt zich hier aanmelden.

Programma
14:00 uur         Inloop koffie/thee
15:00 uur        

Michiel Roelse (Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal) - Welkom
André Hoogendijk (KAVB) -  Onderzoek en Bloembollenteelt
Filip van Noort (Wageningen U&R) - Hoe onderzoek en praktijk samen tot innovatieve teelten komen.

15.45 uur         Pauze
16.00 uur         Workshops 
17.30 uur         Afsluiting met borrel en buffet 

Workshops
Hieronder vindt u een overzicht van de workshops die deze middag worden aangeboden. U kunt bij aankomst aangeven welke u wilt bijwonen. Let op: vol is vol. 

U kunt in ronde 1 uit de volgende workshops kiezen:

  • Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische reststromen - Joeke Postma (Wageningen U&R)
  • Effect fosforarme champost in hyacint - Rien van der Maas (Wageningen U&R)
  • Het nieuwe doen in plantgezondheid: masterplan Trips - Willem Jan de Kogel (Wageningen U&R)
  • Precisie Tuinbouw - Jos Balendonck (Wageningen U&R)

U kunt in ronde 2 uit de volgende workshops kiezen:

  • Groene gewasbescherming met sierteeltextracten - Jan Smits (projectmanager Kenniscentrum Plantenstoffen)
  • Glastuinbouw waterproof - Ellen Beerling (Wageningen U&R)
  • Het nieuwe doen in plantgezondheid: Ziektewerendheid tegen Dickeya en Pectobacterium: kansen voor aardappel- en bloembollensector - Willem Jan de Kogel en Jan van der Wolf (Wageningen U&R)
  • Teelt de grond uit 2 - Janjo de Haan (Wageningen U&R)

Deze middag wordt georganiseerd door Flower Science, KAVB, Greenport Duin- en Bollenstreek en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.