Tweede MeetUp New Tech over teeltsystemen: zijn we klaar voor de toekomst?

vrijdag, 18 oktober, 2019

Op 10 oktober 2019 vond de tweede IMPACT 2025 MeetUp plaats. Tijdens deze MeetUp New Tech stond de ontwikkeling van technologie voor tuinbouw centraal. Keynotespreker  Rob Trice (Better Food Ventures & The Mixing Bowl, Silicon Valley) gaf een inspirerende inleiding over de ontwikkelingen in AGTech en de uitdagingen die hij ziet voor Nederland om ‘top of the bill’ te blijven. Trice introduceerde het begrip VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity. Hoe innoveer je in een wereld die voortdurend in beweging is?

Balans
Na Trice was het het woord aan Ton Wallast, CFO van Priva, een Nederlands familiebedrijf dat installaties voor klimaat- en procesautomatisering voor de glastuinbouw en voor gebouwen levert. Hij gaf een duidelijk betoog over het omgaan van onzekerheid bij nieuwe ontwikkeling in een groot hortitech bedrijf als Priva. ‘De kunst is om een balans te vinden tussen budget en het feit dat fouten maken moet.’
Zowel Trice als Wallast lieten de ruim 70 aanwezigen zien dat het belangrijk is om open te zijn. Zeker in deze tijd, met innovaties op tal van gebieden, heb je als bedrijf anderen nodig die je verder kunnen helpen. En hulp kan uit een onverwachte hoek komen! Ook pleitten beide heren ervoor om fouten te durven maken: als er nooit iets mislukt, dan kun je je afvragen of je wel echt innovatief bezig bent.

Verbreden
Aansluitend was er een gesprek tussen experts en de zaal, die gevuld was met vertegenwoordigers uit de teelt, veredeling en business. Uit dit dialoog werd duidelijk dat het innovatiemodel via sociale innovatie tegen het licht moet worden gehouden. Als het gaat om funding van innovatie, zal de tuinbouwsector moeten verbreden door interactie met de tech-wereld, internationale samenwerkingsverbanden en nieuwe innovatie strategieën .

Systeeminnovatie
Na de pauze lag de focus op de vraag of de tuinbouwsector zichzelf wel voldoende afvraagt of de technologie wel past bij de Nederlandse manier van telen en of we deze niet moeten gaan aanpassen. Dagvoorzitter Harrij Schmeitz van Technology{}Pull nam de zaal aan de hand van een aantal voorbeelden mee in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie. ‘Maar de uitdaging ligt nu in de systeeminnovatie in de teelt, deze is nodig om innovaties tot een succes te maken. Neem bijvoorbeeld de plukrobots voor het gewas aardbei: deze vraagt om een table top teelt, maar ook om een gewas dat regelmatige trossen produceert met langere steeltjes zodat de aardbei voor de robot goed bereikbaar is.‘

Teeltsystemen klaar voor de toekomst?
De conclusie van de dag was duidelijk: de tuinbouwsector moet kritisch en met  en open blik kijken naar de teeltsystemen om deze geschikt te maken voor de toekomst. Vernieuwing van het systeem moet hoog op de agenda van de innovatie-agenda van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Meer weten?
De presentaties van de sprekers en de dialoog zijn te vinden op www.impact2025.nl