T&U-Board

Ondernemers, wetenschappers en de overheid werken in topteams samen aan adviezen waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. De T&U-board (Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) bestaat uit:

     
Jaap Bond
Voorzitter
Anneke van de Kamp
namens MKB
Marije Beens,
namens overheid
Ernst van den Ende
namens kennisinstellingen

 

 

Team:

Gert Stiekema
Secretaris

Evelyn Jansen-Meinema
Ministerie  EZK - ambt. secretaris

Contact:

Gert Stiekema
+31 (0)70 349 0301
+31 (0)6 52823884
gertstiekema@topsectortu.nl 

Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag