Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen prominent op PlantgezondheidEvent

donderdag, 1 maart, 2018

Op PlantgezondheidEvent op 8 maart aanstaande staat de nieuwe thema-inrichting van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen prominent op het programma. Innovatie op plantgezondheid is een van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de doelen die wij vanuit verantwoorde glastuinbouw hebben gesteld.

Het thema Duurzame Plantaardige Productie (DPP) is gericht op de ontwikkeling van uitgangsmateriaal dat bijdraagt aan duurzaamheid in de keten, een goede plantgezondheid, duurzame en weerbare productiesystemen en fytosanitaire ketenborging.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Duurzame Plantaardige Productie bouwt voort op de al bestaande onderzoeksprogramma’s Better Plants for New Demands, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Fytosanitair Robuuste Ketens van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en het programma Bodem van de Topsector Agri & Food (A&F).

Next Level
Helma Verberkt, Beleidsspecialist en Programmamanager Plantgezondheid van LTO Glaskracht Nederland zal hierop ingaan. Ze geeft u een overzicht van het lopende onderzoeksprogramma en de mogelijkheid om via de call van de Topsector T&U weer nieuwe ideeën in te dienen. Door de samenwerking met Next Level Sierteeltveredeling zoals getrokken door Amsterdam Green Campus en met Plantum wordt wederzijds aangesloten tussen resistentie veredeling en teeltmaatregelen.

Dit alles en meer komt ook uitgebreid aan de orde in de rondgang en de workshop over resistentieveredeling. Het versterkt de bestaande samenwerking binnen het nieuwe thema Duurzame Plantaardige Productie van de Topsector T&U.

Klik hier om u aan te melden!