Topsector T&U presenteert Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021

donderdag, 30 november, 2017

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) heeft de ambitie om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op gebied van voedsel, leefomgeving, klimaat, energie en duurzaamheid. Om deze ambitie waar te maken, is samenwerking tussen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid essentieel. 

De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van Topsector T&U (KIA T&U) geeft aan waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Innovatiethema's
De inzet van de topsector voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties is gebundeld in vier thema’s:

  • Duurzame Plantaardige Productie: resistent en stressbestendig uitgangsmateriaal, ecologisch houdbare productie, gezonde bodem, gezonde planten,  biodiversiteit;
  • Consument, Markt & Maatschappij: aankoop en consumptie van duurzame, veilige en gezonde producten, informatie en transparantie over producten en productiewijze, versterken consumentenvertrouwen, ontwikkeling (nieuwe) groene grondstoffen, schoon en efficiënt transport, verminderen voedselverspilling, duurzame verpakkingen;
  • Energie & Water: energie- en waterefficiënte productie, klimaatadaptatie
  • High Tech & Digitale Transformatie: ICT/Big Data, robots, sensoren, innovatieve materialen en toepassing van nieuwe en bestaande technologieën in de T&U sector,.

Lees hier de KIA 2018 – 2021 T&U