Topsector T&U presenteert 30 projecten: een impressie van de oogst

dinsdag, 3 april, 2018

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) heeft tijdens het TKI T&U netwerkevent, op 3 april in Nieuwegein, de brochure De Oogst van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Een impressie. gepresenteerd. In deze bundel zijn 30 voorbeelden opgenomen van publiek-private samenwerking en enkele EU programma ’s die bijdragen aan grote veranderingen die nodig zijn om aan de eisen van de toekomst te voldoen en de tuinbouwsector vitaal te houden.

Veranderingen zoals het sluiten van kringlopen door de overgang van de teelt in de grond naar de teelt op substraat of water, het weerbaarder maken van planten tegen ziekten en plagen inclusief de inzet van biologische bestrijders, de continue verbetering van het uitgangsmateriaal op opbrengst, resistentie tegen ziekten en plagen, kwaliteit en smaak door middelen van nieuwe veredelingstechnieken, het onafhankelijk worden van fossiele energie en de schaalvergroting op bedrijven en nieuwe waardecreatie in de ketens.  

Topsector T&U levert een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse (kennis-) economie. T&U wil wereldleider zijn en blijven in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op gebied van voedsel, leefomgeving, klimaat, energie en duurzaamheid. Om deze ambitie te kunnen realiseren, is samenwerking tussen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid essentieel. Naast internationalisering en de Human Capital agenda, werkt de Topsector T&U daarom aan het realiseren van de Kennis & Innovatieagenda van de sector. Eind vorig jaar is deze agenda flink vernieuwd en is er een nieuw contract getekend waarin de private en publieke middelen voor 2018 en 2019 zijn vastgelegd.

Een nieuwe periode roept bij velen de vraag op wat de Topsector T&U de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Op welke wijze en in welke mate hebben de publieke en private investeringen in kennis en innovatie de afgelopen jaren bijgedragen aan de innovatie in de sector en aan de maatschappelijke opgaven waar de sector voor staat. Maak kennis met 30 T&U projecten in de brochure De Oogst van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Een impressie: van een smart chain kwaliteitssysteem voor groente en fruit en de Winterlichtkas tot aan een alternatieve bron voor natuurrubber.