Teelt de grond uit Fruit 2019-2021

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18046
Thema:  Energie & Water
Looptijd: 2019 - 2021
Budget publiek: € 135.000
Budget privaat: € 120.000
Projectleider: Rien van der Maas / rien.vandermaas@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen University & Research

SAMENVATTING
Dit project levert beschrijvingen van de rendabele toepassing van de duurzame systeeminnovaties “sleuventeelt” en “containerteelt” voor respectievelijk voor appel/peer en blauwe bes. Een belangrijke spin-off zijn de resultaten op gebied productieverhoging door groeiregulatie via gecontroleerde droogtestress.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Teelt de grond uit Fruit 2019-2021.