Teelt de grond uit - Fruit 2018

ROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU-17004
Thema: Energie & Water                  
Looptijd: 2018                
Budget publiek: -
Budget privaat:  -
Projectleider:   Rien van der Maas / rien.vandermaas@wur.nl 
Kennisinstelling: Wageningen UR 

SAMENVATTING
De Nederlandse vollegrondstuinbouw moet continu blijven innoveren om haar leidende positie te behouden. De PPS Teelt de grond uit heeft in de eerste programmaperiode (2009-2013) laten zien dat telen los van de grond nieuwe mogelijkheden schept voor telers van appel en blauwe bes om tot potentieel rendabele systemen te komen terwijl ook duurzamer geproduceerd kan worden.  In de tweede programmaperiode (2014-2017) heeft het onderzoek voor appel, peer en blauwe bes zich gericht op de verdere systeemontwikkeling voor deze meerjarige teelten (> 5 jaar). De goede perspectieven op rendabiliteit en duurzaamheid zijn voor deze teelten bevestigd. 

Teelt de grond uit - Fruit (bestaande uit Teelt de grond uit - Fruit 2018/TU17004 en Teelt de grond uit 2019-2021/TU18046) zal onderzoek doen naar de volgende overgebleven wetenschappelijke vragen:

  • Blijven de gewassen appel en blauwe bes in de betreffende systemen met een beperkt wortelvolume voldoende lang productief?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor scheut- en vruchtgroeiregulatie via de watervoorziening in de sleuventeelt met peer?
  • Kan bij blauwe bes de verwachting dat de stikstofuitspoeling beneden de 25 kg N/ha/jaar kan blijven, ondanks het niet recirculeren of hergebruiken van het drainwater, worden bevestigd op basis van  jaarrond monitoringgegevens

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Teelt de grond uit - Fruit 2018