Technologie voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouw

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer:1509-031
Innovatiethema: Energie & Water
Looptijd: 2016 tot 2017
Budget publiek: € 72.784
Budget privaat: € 64.200
Projectleider: Ellen Beerling / e-mail: Ellen.beerling@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw

SAMENVATTING
De glastuinbouw staat voor de uitdaging de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit het productieproces te verlagen, om negatieve effecten op oppervlakte- en grondwater te voorkomen. Bij sommige middelen (bijvoorbeeld imidacloprid /Admire) staat het toepassen van een zuiveringsinstallatie bij lozing inmiddels als eis op het etiket. Vanaf 1 januari 2018 wordt een generieke zuiveringsplicht van kracht en moeten alle telers zuivering toepassen op al het lozingswater uit de teelt (drainwater, filterspoelwater, drainagewater) voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Gedurende dit project zal actief koolfiltratie ontwikkeld worden als technologie voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in de glastuinbouw.