Steun voor 15 internationaliseringsprojecten

vrijdag, 30 maart, 2018

Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food geven dit jaar samen financiële steun aan 15 projecten waarin Nederlandse bedrijven hun kansen in het buitenland verkennen.

De zogenaamde Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de agrifood- en tuinbouwsector. In het project staat het vormen van een consortium centraal. Voorwaarde is deelname van een lokale probleemeigenaar (bedrijf en/of overheid) die behoefte en noodzaak van het project kan duiden.

De oproep leverde 26 projectvoorstellen op. De vijftien beste voorstellen worden dit jaar uitgevoerd. Topsector T&U financiert 5 voorstellen. De andere 10 voorstellen worden door Topsector A&F gefinancierd. In de projecten wordt een breed scala van onderwerpen behandeld, variërend van reststroomvalorisatie tot kwaliteitsinspectiesystemen en de ontwikkeling van productieketens voor verschillende producten.

In één project wordt bijvoorbeeld onderzocht of er een efficiente en duurzame avocado supply chain ontwikkeld kan worden tussen Mexico en Europa. Een ander project focust zich op het gebruik van geothermie (aardwarmte) voor kassen in Polen en in een derde project wordt bekeken of er moderne, efficiënte tuinbouwproductie en toeleveringsketens in Argentinië opgezet kunnen worden.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft € 200.000 gereserveerd voor de projecten. Topsector Agri & Food heeft € 400.000 budget beschikbaar gesteld. Op 13 december presenteren de indieners hun resultaten in een openbare bijeenkomst.