Start NWA-programma 'Transitie naar een duurzaam voedselsysteem'

donderdag, 11 juli, 2019

We produceren grote hoeveelheden voedsel voor een relatief lage prijs, maar belasten daarbij het milieu. Hoe kunnen we overgaan naar een voedselproductiesysteem waarbij minder verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt budget beschikbaar om deze vraag te onderzoeken in kennisketenbrede transdisciplinaire consortia. Het budget is € 2,77 miljoen beschikbaar. Het onderzoek heeft een looptijd van maximaal drie jaar. Bekijk de call for proposals.

Deelname
Alle partijen die geïnteresseerd zijn in een transitie van het voedselsysteem kunnen een motivatieformulier insturen (op persoonlijke titel en individueel niveau) waarmee zij aangeven deel te willen nemen aan de Sandpit (21-24 januari 2020). Tijdens de Sandpit worden 1 of 2 brede transdisciplinaire consortia gevormd die een uitgewerkte aanvraag schrijven. Er is geen sprake van een reviewproces met referenten. Motivatieformulieren en uitgewerkte aanvragen worden door een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeeld. De beoordelingscriteria staan vermeld in de call for proposals.

  • Deadline voor het indienen van een motivatieformulier door geïnteresseerde partijen is 12 september 2019, 14.00 uur
  • Deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen door een of twee gevormde consortia is 24 maart 2020, 14.00 uur