Standaardisatie diagnostiek met Next Generation Sequencing

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18079
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd:
2019 - 2022
Budget publiek: € 400.000 
Budget privaat: € 440.000
Projectleider: Theo van der Lee / theo.vanderlee@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen Research, Inholland Agri Food & Life Science

SAMENVATTING
Harmonisatie van de NGS procedures en validatie van de NGS gebaseerde testen is dringend gewenst, zeker gelet op de rol van Nederland als producent en importeur/exporteur van plantaardig materiaal. In deze PPS zullen alle belangrijke Nederlandse spelers op het gebied van NGS diagnostiek in het kader van plant gezondheid samenwerken om te komen tot standaardisatie van op NGS methode en validatie van op NGS gebaseerde testen. Het gaat hierbij om (i) Referentie gebaseerde NGS in met name gezond materiaal en (ii) NGS op ziek plantmateriaal waarbij naast bekende ziekteverwekkers ook gekeken zal worden naar nieuwe, mogelijk onbekende pathogenen. 

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Standaardisatie diagnostiek met Next Generation Sequencing.