Stadstuinbouw

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: H 267  
Koepel: Groen voor een gezonde leefomgeving                 
Looptijd: 2013-2016                     
Budget publiek: € 477.686           
Budget privaat:  € 732.703           
Projectleider: Tycho Vermeulen, Plant Research International, Wageningen UR                      
​Kennisinstelling: nvt        

SAMENVATTING
Stadstuinbouw neemt de afgelopen jaren een grote vlucht. Veel mensen zien de productie van groenten en fruit graag dichter bij huis en willen meedoen met de teelt. Stadslandbouw zou daarom voordelen kunnen bieden aan de maatschappij. Hoe groot die voordelen precies zijn en op welke manier stadstuinders een rendabel bedrijf kunnen opzetten is echter nog niet duidelijk. In dit PPS-project wordt in kaart gebracht hoe groot de voordelen zijn. Zo willen de onderzoekers een antwoord krijgen op de vraag of consumenten gezonder worden doordat ze, vanuit hun verbondenheid met een stadstuinbouwproject, meer verse groente en fruit consumeren. Ook wil het project inzicht krijgen of de realisatie van stadstuinbouwprojecten tot een hoger welbevinden leidt. Daarnaast worden in het project ondernemersnetwerken gevormd waarin stadstuinders van elkaar kunnen leren hoe ze hun activiteiten economisch rendabel kunnen maken. Enkele reguliere tuinders zijn in 2013 gestart met stadstuinbouwprojecten. De ervaringen van deze koplopers wordt in de netwerken gedeeld.

VOORTGANG 2014
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2014 van Stadstuinbouw

VOORTGANG 2015
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Stadstuinbouw

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Stadstuinbouw