Sleutelprocessen in de productie van plantenstoffen voor food, farma en exoten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18037
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd:
2019 - 2021
Budget publiek: € 774.000
Budget privaat: € 774.000
Projectleider: Wouter Verkerke / wouter.verkerke@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen University & Research, Stichting Hogeschool Rotterdam

SAMENVATTING
Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe en robuuste verdienmodellen in ketens van tuinbouwbedrijven met food, cosmetica en farma bedrijven, gecentreerd rond planteninhoudstoffen. Het onderzoek beoogt het analyseren van sleutelprocessen in de biosynthese van planteninhoudstoffen, de ontwikkeling van de teelt van de bijbehorende gewassen, het ontwikkelen van nieuwe inzichten in de interactie tussen teelt en biosynthese en het opstellen van nieuwe, multimodale productiesystemen.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Sleutelprocessen in de productie van plantenstoffen voor food, farma en exoten.