On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV 1406-038     
Koepel: Fytosanitair Robuuste Ketens                      
Looptijd: 2015 - 2019                     
Budget publiek: € 850.930          
Budget privaat:  € 452.500           
Projectleider: dr. Cor Schoen / cor.schoen@wur.nl                
Kennisinstelling: Wageningen Plant Research; BU Biointeractions and Plant Health    

SAMENVATTING
De ontwikkeling,validatie en implementatie van direct in het bedrijfsproces of in de productieketen toepasbare snelle, nauwkeurige en gevoelige testen voor on-site detectie van bacterie-, virus- en schimmelziekten, insecten en viroi'den ter verbetering van de plantgezondheid en fytosanitaire controle

VOORTGANG 2015
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle.

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle.