SIOM 2: Connecting disruptive data technology to the greenhouse technology sector

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU 18092
Thema:  High Tech & Digitale Transformatie
Looptijd: -
Budget publiek: € 1.450.000
Budget privaat: € 1.450.000
Projectleider: Egon Janssen / egon.janssen@tno.nl
Kennisinstelling: TNO

SAMENVATTING
Het project resulteert in nieuwe algoritmen en modellen die zullen worden geïmplementeerd in de bestaande ontwerptools CASTA/Kassenbouw (toevoegen van modellen die inzicht geven in de lokale omstandigheden) en SIOM (validatie systematiek, kas database en 3D model). Daarnaast resulteert het project in een nieuwe samenwerking methodiek die door Hortivation zal worden geïmplementeerd bij de technische toeleveranciers en waarvoor door TNO een ondersteunend platform om data uit te wisselen zal worden aangereikt.