Showcases

Op deze pagina treft u een selectie van belangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Meer projecten treft u in de publicatie De Oogst van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Een impressie. en in een serie gebundelde projectfactsheets. Een compleet overzicht van álle projecten vind u op de pagina’s van het werkgebied Kennis & Innovatie.

 • Op weg naar een duurzame verwerking van bloembollen

  De gangbare wijze van verwerken van bloembollen brengt duurzaamheidsproblemen met zich mee. In dit project werken we aan oplossingen in de hele keten tussen oogst en herplanting van bollen. 

 • Komkommers en paprika’s uit waterefficiënte en emissieloze kas

  De glastuinbouw kan een flinke bijdrage leveren aan de verbetering van ons oppervlakte- en grondwater. In dit project is nul-emissie van nutriënten en gewasbescherming het streven. 

 • Blauw licht als alternatief voor chemische remmiddelen

  Potplanten kunnen in de winter te gestrekt uitgroeien, wat ten koste gaat van hun compactheid. Chemische remmiddelen kunnen dit voorkomen, maar er kleven grote bezwaren aan het gebruik daarvan. In dit project onderzoeken we of het lichtspectrum als alternatief kan dienen voor deze chemische middelen.

 • De waarde van bomen en groen in de stad

  Groen in de stad heeft vele positieve effecten op de gezondheid en het welbevinden van bewoners. Veel van deze positieve effecten zijn moeilijk te kwantificeren, in tegenstelling tot de kosten van groen. De baten van groenw worden te weinig meegenomen in beslissingen over ontwerp, inrichting en beheer van het stedelijk gebied, waardoor de potentiële effecten onbenut blijven. Dit project verzamelt de beschikbare kennis over deze baten en vult deze aan met praktijkkennis.