Safe and Save Water in de fresh produce supply chain

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU 17003
Thema: Water & Energie                 
Looptijd: 2018 - 2020                    
Budget publiek: 300.000
Budget privaat: 300.000
Projectleider:  Esther van Asselt / esther.vanasselt@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR 

SAMENVATTING
Het project gaat methoden opleveren die geschikt zijn om in de praktijk toe te passen voor het desinfecteren van irrigatiewater in de primaire fase en waswater bij de verwerking van bladgroenten. Hierdoor worden voedselveiligheidsproblemen voorkomen, doordat pathogenen uit het water verwijderd worden. Deze kunnen dan het product niet meer besmetten, wat een veiliger product oplevert voor de consument

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Safe and Save Water in de fresh produce supply chain.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Safe and Save Water in de fresh produce supply chain.