Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer:1509-044
Koepel: Better Plants for New Demands
Looptijd: 2016 - 2020
Budget privaat: € 154.000
Projectleider: J.M. van der Wolf / e-mail: Jan.vanderWolf@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR

SAMENVATTING
Xanthomonas campestris (Xcc) is een zaadovergaande bacterie die de ziekte zwartnervigheid veroorzaakt die destructief kan zijn in de teelt van Brassica’s. De ziekte komt over de hele wereld voor en veroorzaakt grote (economische) schade. De schade voor de Nederlandse bedrijven loopt in de miljoenen. Er is in het algemeen weinig bekend over de wijze waarop zaadinfecties met plant pathogene bacteriën ontstaan. Dit geldt ook voor Xcc in Brassica gewassen. In dit project worden daarom de infectieroutes die resulteren in zaadbesmettingen in kaart gebracht. De resultaten worden gebruikt om kritische controle punten te identificeren voor de teelt van Brassica zaden vrij van Xcc. In overleg met de participerende bedrijven worden naast de resultaten uit dit onderzoek ook literatuurgegevens gebruikt en gegevens uit de praktijk. De kritische controlepunten worden door de bedrijven gebruikt bij het nemen van beheersmaatregelen zoals bij de keuze van de teeltlocatie, de monitoring van de teelt, en het nemen van teelt- en hygiënische maatregelen om de risico op zaadinfecties te verminderen.  De Nederlandse zaadbedrijven spelen mondiaal gezien een belangrijke rol in de productie van Brassica zaden. Beheersmaatregelen die de zaadgezondheid verbeteren, zullen de concurrentiepositie van de Nederlandse zaadbedrijven verder versterken. 

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica.