Rijk stelt 180 miljoen euro beschikbaar voor Regio Deals

dinsdag, 10 september, 2019

Het rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en betrokken organisaties gaan in de deal aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak. Doelstelling hierbij is om de brede welvaart in Nederland verder te versterken. Ook voorstellen die de land- en tuinbouw steunen, zijn welkom. Op dit moment wordt al in zestien regio’s samen gewerkt aan regionale opgaven. Met deze nieuwe openstelling kunnen ook andere regio’s voorstellen aanmelden.

Agrifood en tuinbouw
Duurzame land- en tuinbouw, gezond voedsel, samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, en meer perspectief op een baan, zijn voorbeelden van onderwerpen die in een deal opgepakt kunnen worden. Zo richt de Regio Deal bodemdaling Groene Hart zich op de gevolgen van de bodemdaling voor de infrastructuur, woningbouw en landbouw en zet de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe in op het verbeteren van de leefbaarheid en op economische structuurversterking in de regio.

Indienen
Vanaf maandag 9 september kunnen voorstellen bij RVO worden aangemeld. Regio’s kunnen tot 1 december een voorstel aanmelden. Na sluiting van de inschrijftermijn wordt besloten welke voorstellen nader uitgewerkt worden tot een Regio Deal. Het is de derde keer dat het kabinet miljoenen beschikbaar stelt om de brede welvaart in Nederland te versterken. Vanuit de eerste en tweede tranche van de Regio Deals wordt in zestien regio’s door verschillende partijen – zoals overheden, kennisinstellingen, bedrijven en bewoners – samengewerkt aan regionale opgaven.

Cofinanciering
De tweede tranche leverde 88 regionale voorstellen op. Uiteindelijk werden 12 voorstellen gehonoreerd. Bij de selectie van voorstellen van de nu opengestelde ronde wordt vooral gekeken naar de bijdrage aan de brede welvaart, de meervoudigheid van de regionale opgaven, de integrale aanpak, de beschikbaarheid van de cofinanciering, de governance en de uitvoeringskracht in de regio en of de concrete te verwachten resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen worden bereikt. Er wordt daarnaast gekeken naar een evenwichtige verdeling over het land een rekening gehouden met de projecten die vanuit de vorige twee tranches van de Regio Deals zijn gestart. Begin volgend jaar wordt bekend gemaakt welke voorstellen tot Regio Deals kunnen worden uitgewerkt.