Resultaten Call 2018: 61 voorstellen gehonoreerd!

woensdag, 21 november, 2018

TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft in 2018 wederom een oproep voor PPS-en gedaan. De call heeft in totaal geleid tot 61 projecten die voorgesteld zijn voor honorering voor een bedrag van maximaal € 30 mln. publiek budget. 34 PPS-voorstellen worden niet gehonoreerd, hiervan staan er vijf op een reservelijst.

Verdeling over thema’s
Het thema Duurzame Plantaardige Productie/veredeling zag met 17 stuks de meeste projecten gehonoreerd worden, twee meer dan deelthema plantgezondheid. Opvallend was de goede score van het innovatiethema Consument, Markt & Maatschappij, waar met vijftien toekenningen in 2019 ook het meeste budget naartoe gaat (bijna 2,5 mln. euro). Binnen de thema’s Water en High Tech & Digitale Transformatie werden elk zeven projecten gehonoreerd.

Nieuwe samenwerkingsverbanden
Er worden vijf nieuwe crossovers voorgesteld: drie met Topsector Water, één met HTSM en één met Agri&Food. Daarnaast heeft de extra aandacht voor HBO in deze call geleid tot maar liefst zes gehonoreerde projecten waarin wordt samengewerkt met HBO-instellingen.

Het is nu aan de indienende consortia om afspraken vast te leggen in een consortiumovereenkomst. Zodra deze door alle partijen is ondertekend en akkoord is bevonden door de TKI, kunnen de projecten van start.

Over de Call
Ondernemers, onderzoeksorganisaties en overheid werken binnen het Topsectorenbeleid samen aan de realisatie van de Kennis - en Innovatieagenda 2018 - 2021 van de Topsector T&U. Een belangrijk onderdeel van deze uitvoeringsagenda is het gericht uitvoeren van gezamenlijk onderzoek ter versterking van onze sector. De Call is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS).