Projecten

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) ondersteunt innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt co-financiering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Hieronder vindt u per innovatiethema een overzicht van de TKI-projecten, MIT-projecten, NWO-projecten en EU-projecten die met financiële steun van Topsector T&U worden uitgevoerd: