Programmeringsstudie Meeldauw

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV 1406-085                    
Koepel: Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid                     
Looptijd: 2015 - 2019                     
Budget publiek: € 182.500          
Budget privaat:  € 182.500          
Projectleider: Kirsten Leiss / kirsten.leiss@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen University & Research bu Glastuinbouw     

SAMENVATTING
Het doel binnen binnen dit PPS-project is om nieuwe beheerstrategieën te ontwikkelen voor meeldauw vanuit een systeemaanpak waarbij maatregelen zoveel mogelijk complementair zijn volgens de vier strategische lijnen die uitgezet zijn binnen de PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

VOORTGANG 2015
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Programmeringsstudie Meeldauw.

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Programmeringsstudie Meeldauw.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Programmeringsstudie Meeldauw.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Programmeringsstudie Meeldauw.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Programmeringsstudie Meeldauw.