Preventie van Ralstonia solanacearum uitbraken in de Nederlandse land- en tuinbouw

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605 – 082
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2017 - 2019
Budget publiek: € -
Budget privaat:  € - 
Projectleider: Dr. P. Bonants / peter.bonants@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw

SAMENVATTING
Ralstonia solanacearum (Rsol) is een quarantaine bacterie die verwelkingsziekten kan veroorzaken in een breed scala aan economisch belangrijke gewassen, waaronder aardappel, tomaat en anthurium. De bacterie kent drie soorten, met daarbinnen isolaten die sterke genetische en fenotypische variatie, waaronder het waardplantenreeks.

In 2015 is een variant van de ziekteverwekker gevonden in kasrozen bij zowel kwekers als telers. Roos was tot deze besmetting niet bekend als waardplant van Rsol. De schade hiervan liep in de miljoenen door de verplichte vernietiging van plantmateriaal en bijpassende quarantaine- en hygiënemaatregelen. Ook is er reputatieschade opgelopen.

Bij het traceren, toetsen op aanwezigheid, en het instellen van maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen, bleek er veel essentiële informatie niet voorhanden. Aan deze kennishiaten wordt gewerkt in dit projectvoorstel.  Binnen deze PPS wordt innovatieve kennis gegenereerd op drie vlakken:

A. Ontwikkeling van diagnostische methoden,
B. Epidemiologie van Rsol in roos,
C. Preventie.

Ad A: Een optimale toets voor Rsol is snel, betrouwbaar, gevoelig, goedkoop en kan pathogeniteit en verwantschap aantonen. De nu gebruikte toets kent een trage biotoets en geeft geen informatie over verwantschap. 

Ad B: Over met name de epidemiologie van Rsol in de aardappel is al veel kennis beschikbaar. Echter, over de variant  die roos kan aantasten is weinig bekend.  Om risico’s van introductie en verspreiding van Rsol in gewassen die van belang zijn voor de Nederlandse land- en tuinbouw beter te kunnen inschatten wordt het waardplantspectrum van stammen die via uitbraken en intercepties beschikbaar zijn gekomen in kaart gebracht. Ook worden in verband met risico-bepalingen, de infectieroutes, infectieprocessen en overlevingsstrategieën van Rsol in roos nader bestudeerd.

Ad C: Met behulp van resultaten uit A en B kan de preventiestrategie geoptimaliseerd worden. Door deze zo effectief en goedkoop mogelijk in te richten is de kans op voorkomen van nieuwe infecties het grootst. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar weerstandsverhoging van de plant m.b.v. probiotica.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Preventie van Ralstonia solanacearum uitbraken in de Nederlandse land- en tuinbouw.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Preventie van Ralstonia solanacearum uitbraken in de Nederlandse land- en tuinbouw.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Preventie van Ralstonia solanacearum uitbraken in de Nederlandse land- en tuinbouw.