Prettig Groen Wonen – huren met groen als buren

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18134
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd:
2019 - 2021
Budget publiek: € 165.000 
Budget privaat: € 200.000
Projectleider: Robbert Snep & Judith Klostermann / robbert.snep@wur.nl - judith.klostermann@wur.nl
Kennisinstelling: Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen University & Research

SAMENVATTING
Dit project gaat op een vernieuwende manier kansen voor effectief groen in sociale woningbouw verkennen. We onderzoeken hoe politiek momentum en de beschikbaarheid van financiële middelen voor stedelijke transitie (energie, klimaat etc.) meekoppelkansen genereren voor een vergroeningsslag. Het project brengt kennis van planning, ontwerp, realisatie en beheer van steden (incl. stadsgroen) samen met kennis over sociale processen en transitiedenken.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Prettig Groen Wonen – huren met groen als buren.