Precisie Tuinbouw

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1604-025
Thema: High Tech & Digitale Transformatie
Looptijd: 2017 - 2020                   
Budget publiek: € -
Budget privaat:  € - 
Projectleider:   Erik Pekkeriet / e-mail: erik.pekkeriet@wur.nl
Kennisinstelling: DLO

SAMENVATTING
De tuinbouw beschikt over veel logistieke dragers: oogstwagens, schaarwagens, spuitbomen, tractoren en drones komen op iedere vierkante meter. Positiebepaling en autonome navigatie is opgelost. “Computing power” is aan boord of gemakkelijk te integreren. Het moet daarom de ambitie zijn om in een kas, boomgaard of open groenteperceel alle planten en iedere vierkante meter te beoordelen op gecontroleerde groei.

Het uiteindelijke doel moet zijn om door ”controlled growing” van individuele planten te komen tot  een verbeterde kwaliteit, effectievere benutting van energie, minder belastende gewasbeschermingsmiddelen en een voorspelbare time-to-market met minder uitval te komen tot een hoogwaardiger en duurzamer product.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Precisie Tuinbouw.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Precisie Tuinbouw.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Precisie Tuinbouw.