PALLIFIT

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1604-022
Thema: Duurzame Plantaardige Productie            
Looptijd: 2017 - 2022                   
Budget publiek: € -
Budget privaat:  € - 
Projectleider: Geert Smant / geert.smant@wur.nl
Kennisinstelling: Laboratorium voor Nematologie, Wageningen Universiteit

SAMENVATTING
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuw classificatiesysteem voor virulentie in G. pallida op basis van resistentiebrekende mutaties in speekseleiwitten van aardappelcystenaaltjes ten behoeve van 1) de specifieke inzet van bestaande AM-resistente rassen waar dat nog mogelijk is en 2) merkergestuurde veredeling van rassen met nieuwe AM-resistenties.  

Met behulp van nieuwe DNA-sequentie analyses zullen mutaties in geografisch gespreide veldpopulaties van G. pallida met afwijkende virulentie in kaart worden gebracht. Door de virulentie van deze veldpopulaties te kwantificeren aan de hand van een representatieve subset van AM-resistente aardappelrassen kunnen koppelingen tussen specifieke mutaties in aardappelcystenaaltjes en moleculaire merkers voor AM-resistenties in aardappel worden vastgesteld. Een classificatiesysteem op basis van genetische variatie in virulente veldpopulaties van G. pallida en genetische variatie in aardappelrassen kan op de korte termijn gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe referentiestandaarden voor de veredeling op AM-resistenties.

Op de lange termijn zullen de resultaten van dit project bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke diagnose-behandel combinaties voor de duurzame en gerichte teelt van AM-resistente aardappelrassen.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van PALLIFIT.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van PALLIFIT.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van PALLIFIT.