Ouderdomsresistentie als een nieuwe manier om virusziekten en hun verspreiding te beheersen

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18153
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd:
2019 - 2023
Budget publiek: € 280.000
Budget privaat: € 211.000
Projectleider: Rene van der Vlugt / rene.vandervlugt@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen University & Research, Stichting IRS

SAMENVATTING
Ouderdomsresistentie is het fenomeen waarbij de weerbaarheid tegen bepaalde plantenziekten en -plagen toeneemt met de leeftijd van de plant. In suikerbieten is MPR aangetoond tegen bladluizen maar ook dat virussen in staat zijn om deze MPR afweerrespons te onderdrukken. Het mechanisme waarop MPR is gebaseerd is nog onbekend. Het doel van dit project is fundamentele wetenschappelijke kennis ontwikkelen over (1) het mechanisme en de metabole routes in planten van het nog slecht begrepen fenomeen van ouderdomsresistentie in planten tegen bladluizen en virussen en (2) het mechanisme dat virussen gebruiken om die ouderdomsresistentie-respons in planten te onderdrukken.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Ouderdomsresistentie als een nieuwe manier om virusziekten en hun verspreiding te beheersen.