Optimale Diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605-029
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2017 - 2020                    
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider:   Dr. P. Bonants / peter.bonants@wur.nl
Kennisinstelling: DLO / Naktuinbouw

SAMENVATTING
De afgelopen jaren zijn er voor vroegtijdige detectie van quarantaine- en kwaliteitsorganismen, met name op het gebied van Next Generation Sequencing (NGS), grote stappen gezet om innovatieve onderzoeksmethoden te ontwikkelen. Ontwikkelingen op dit gebied blijven elkaar in hoog tempo opvolgen en het is belangrijk om te blijven innoveren op dit gebied.

De laatste jaren blijkt dat de stroom van DNA en RNA data tot nieuwe fundamentele vragen op het gebied van diagnostiek en detectie. Deze vragen liggen op het gebied van de interpretatie van de miljoenen sequenties, de efficiënte automatisering (ook voor keuringsdiensten en de NVWA), en de validatie van NGS als diagnostisch platform. Dit vergt ontwikkeling van data-analyse protocollen en een infrastructuur die bruikbaar is voor de keuringsdiensten en NVWA. Om NGS breed voor Diagnostiek in te kunnen zetten hebben is fundamenteel onderzoek in twee kennis gebieden dringend noodzakelijk:

  • Ketenbrede diagnostische strategieën
  • PanGenomics

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Optimale Diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Optimale Diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Optimale Diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden.