Oproep cross-sectorale projecten TKI Watertechnologie en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

maandag, 15 mei, 2017

In navolging op de getekende samenwerkingsovereenkomst op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem tussen TKI Watertechnologie en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden partijen uit beide sectoren gevraagd gezamenlijke projectvoorstellen in te dienen. De beide topsectoren werken samen om de tuinbouw onder glas, de tuinbouw in de open grond en de akkerbouw tot de meest circulaire ter wereld te maken, en de voedselveiligheid in de keten nog verder te vergroten. De gezamenlijke oproep vindt u hier.

Aan de voorstellen zijn enkele randvoorwaarden verbonden;

  • Het voorstel past binnen de TKI-doelstellingen, de cross-over matrix (zie Bijlage I van de oproep)
    Voor meer detail en kleuring: zie de innovatiethema’s (van TKI Watertechnologie en van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen);
  • Deelnemende samenwerkingspartners (bedrijven, kennisorganisaties, andere betrokkenen) zijn afkomstig uit beide sectoren en werken samen aan een cross-sectoraal project;
  • Naast de TKI-funding wordt het project gefinancierd door een bedrijfsbijdrage welke minimaal de helft van het projectbudget bedraagt, waarvan minimaal de 50% in cash en het overige deel in-kind kan zijn;
  • Het projectvoorstelformat is volledig ingevuld.

De projectvoorstellen dienen uiterlijk 1 augustus binnen te zijn gekomen via bart.schalkwijk@kwrwater.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: Wijnie van Eck, w.van.eck@tkitu.nl
TKI Watertechnologie: Bart Schalkwijk, bart.schalkwijk@kwrwater.nl

Lees hier een artikel over de samenwerking tussen de topsectoren Water en T&U in het blad H20.