Openstelling MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

dinsdag, 12 mei, 2015

Vanaf 19 mei kunnen innovatieve mkb’ers subsidie aanvragen voor de MIT-regeling. Het kabinet en regio’s stellen gezamenlijk 50 miljoen euro beschikbaar. Door deze samenwerking wordt innovatiesteun voor een ondernemer eenvoudiger en de slagingskans hoger. Naar verwachting krijgen 2.600 mkb’ers – 1.000 meer dan vorig jaar – steun voor instrumenten uit de regeling.

Mkb-ers uit de Topsector T&U hebben in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van de MIT-regeling. De Topsector T&U roept dan ook alle mkb-ers uit de sector op een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT. 

Het Rijk, de regio's en de topsectoren trekken gezamenlijk op in de MIT-regeling en hanteren dezelfde instrumenten en criteria. Zo krijgen mkb-ers uit de Topsector T&U eenvoudiger en betere toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen binnen het topsectorenbeleid. De MIT regeling vormt een waardevolle aanvulling op de kennis- en innovatieagenda van T&U en loopt qua openstelling vrijwel gelijk met de Call Kennis & Innovatie 2016 van de Topsector T&U. 

De MIT-regeling kent vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor subsidie voor maximaal één instrument:

- Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling;
- Adviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau;
- Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject;
- R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Via de Loketwijzer voor de MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren kunnen ondernemers zich alvast voorbereiden om de MIT aanvraag goed in te dienen. Een van de eerste stappen is te bepalen bij welk loket je het beste kan indienen, om daar de juiste formats voor projecten te kunnen downloaden. Kijk voor meer informatie op http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit-opent-met-loketwijzer

Kijk voor meer informatie over de Call Kennis & Innovatie 2016 op www.topsectorTU.nl.