Openstelling Call 2018 voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

woensdag, 9 mei, 2018

De jaarlijkse Call  van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) voor voorstellen voor onderzoek is weer open. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is op 15 april 2018 en de sluitingstermijn voor volledige voorstellen 1 juli 2018. Er is voor 2019 een budget van € 7 miljoen beschikbaar in de vorm van onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research (€ 4 miljoen) en PPS-en toeslag (€ 3 miljoen) die ingezet kan worden bij alle onderzoekorganisaties. Binnen deze Call  kunnen projectvoorstellen ingediend worden met een looptijd van maximaal 4 jaar. Bij een looptijd van 4 jaar is het totaal beschikbare budget maximaal 28 miljoen euro.

Ondernemers, onderzoeksorganisaties en overheid werken binnen het Topsectorenbeleid samen aan de realisatie van de Kennis - en Innovatieagenda 2018 - 2021 van de Topsector T&U. Een belangrijk onderdeel van deze uitvoeringsagenda is het gericht uitvoeren van gezamenlijk onderzoek ter versterking van onze sector. De Call is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS).

Innovatiethema's
In de Call 2018 wordt opgeroepen voor projecten die een bijdrage leveren aan de innovatiethema’s van de topsector. Ook is er aandacht voor voorstellen die cross-overs realiseren tussen de bestaande T&U-innovatiethema’s of met andere topsectoren.

Bekijk hier de Call 2018 inclusief alle bijlagen, waaronder de te gebruiken formats:

Engels :