Openstelling Call 2017 voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

woensdag, 23 maart, 2016

De jaarlijkse Call van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) voor voorstellen voor onderzoek is weer open. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is op 1 mei 2016 en de sluitingstermijn voor volledige voorstellen 17 juli 2016. Er is voor 2017 een budget van € 5 miljoen beschikbaar. 

Ondernemers, onderzoeksorganisaties en overheid werken binnen het Topsectorenbeleid samen aan de realisatie van de Uitvoeringsagenda 2016-2019 voor Topsector T&U. Een belangrijk onderdeel van deze Uitvoeringsagenda is het gericht uitvoeren van gezamenlijk onderzoek ter versterking van onze sector.

Call
De Call is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS).

Cross-overs
In de Call 2017 wordt opgeroepen voor projecten die een bijdrage leveren aan de innovatiethema’s van de topsector. Ook is er aandacht voor voorstellen die cross-overs realiseren tussen de bestaande T&U-innovatiethema’s of met andere topsectoren.

Bekijk hier de Call 2017 inclusief alle bijlagen, waaronder de te gebruiken formats:

Volledige oproep voor het indienen van voorstellen voor PPS T&U 2017
Call for the submission of proposals for Public-Private Partnerships (PPS) in the Horticulture and Starting Materials sector 2017 (EN)
Bijlage A: Definities onderzoekscategorieën Call T&U 2017
Bijlage B: Toelichting private cash en in kind bijdragen aan PPS-en Call T&U 2017
Bijlage C: Toelichting beoordelingscriteria Call T&U 2017
Bijlage D: Activiteiten en contactpersonen koepel PPS-en Call T&U 2017
Format Projectidee Call T&U 2017
Format Projectvoorstel Call T&U 2017
Mandatory template Project Proposal Call T&U 2017 (EN)