Openstelling call ‘Graduate School Groene Topsectoren’ 2019

maandag, 29 april, 2019

NWO heeft de PPS-call van het programma ‘Graduate School Groene Topsectoren’ opengesteld voor aanvragen. Binnen dit programma kunnen getalenteerde masterstudenten zelf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek opstellen en uitvoeren op het gebied van de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Het fundamentele onderzoek legt een breed fundament voor directe toepassing en verder toegepast onderzoek wat zal bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en economische uitdagingen binnen de topsectoren. Daarnaast beoogt dit programma het opleiden van jonge talentvolle onderzoekers en het bevorderen van de uitwisseling van kennis tussen kennisinstellingen, publieke instellingen en bedrijven.
 
De details en de calltekst vindt u hier. De deadline voor het indienen van aanvragen is 4 juli 2019, om 14:00 uur.