Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605-074
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2018 - 2021           
Budget publiek: € 400.000
Budget privaat:  € - 
Projectleider:  Martin Verbeek & Ineke Stijger / martin.verbeek@wur.nl - ineke.stijger@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen Unuversity & Research

SAMENVATTING
De bloembollen- en vaste-planten sectoren staan voor de uitdaging om de steeds toenemende virusproblematiek op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier aan te pakken. De problemen met virusinfecties blijven de sectoren parten spelen. Naast de bekende virussen duiken ook vaker nieuwe virussen op. Doel van dit project is om uiteindelijk te komen tot een systeem waarbij schoon uitgangsmateriaal tijdens de teelt schoon blijft en daarna met kwaliteitscertificaat vrij verhandeld kan worden. Door de ontwikkeling van nieuwe handvatten en teeltmaatregelen die virusverspreiding voorkomen of minimaliseren wordt de teler in staat gesteld om virusvrij en afzetgericht te telen. Zowel teler als handelaar zijn gebaat bij een  virusvrije keten waardoor brede afzetmogelijkheden ontstaan.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen.