Ontwikkeling vroege detectiemethode voor het tomatenchlorosevirus (ToCV) in plant- en insectenmateriaal

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU 18132 
Thema: High Tech & Digitale Transformatie                 
Looptijd: 2018 - 2019                    
Budget publiek: -
Budget privaat: -
Projectleider:  R.A.A.van der Vlugt / rene.vandervlugt@wur.nl 
Kennisinstelling: Wageningen Plant Research

SAMENVATTING
Het project beoogt:

  1. Na te gaan welke reeds beschikbare detectiemethoden het meest geschikt zijn (op basis van selectiviteit en gevoeligheid) om ToCV zo vroeg mogelijk na het infectiemoment aan te tonen in plantmateriaal en wittevliegen.
  2. Te bepalen welke van de reeds gepubliceerde bemonsteringsmethoden en extractiemethoden, zoals die werden ontwikkeld voor andere floëemgebonden virussen, het meest geschikt is om ToCV in plantmateriaal en wittevliegen aan te tonen.
  3. Na te gaan wanneer, na bekend moment van inoculatie (t=0), met verschillende aantallen wittevliegen, het virus op diverse plaatsen in de plant kan worden aangetoond. Ook zullen deze planten onder  twee verschillende klimaatregimes worden gevolgd om na te gaan wanneer de eerste symptomen zichtbaar kunnen zijn. 

Met kennis uit dit project kan ook meer inzicht worden verkregen in infectieverloop en infectietijdstip (en wellicht daardoor ook mogelijke virusbronnen en infectieroutes) bij in de praktijk voorkomende ToCV infecties. Dit zijn tevens belangrijke parameters die helpen bij het ontwerpen van effectieve beheersmaatregelen. 

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Ontwikkeling vroege detectiemethode voor het tomatenchlorosevirus (ToCV) in plant- en insectenmateriaal.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Ontwikkeling vroege detectiemethode voor het tomatenchlorosevirus (ToCV) in plant- en insectenmateriaal.