Ontwikkelen van preventiemaatregelen in de boomgaard om verliezen door zwartvruchtrot en bewaarrot in peer en appel te voorkomen

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605-032
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2018 - 2021               
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider:  Marcel Wenneker / marcel.wenneker@wur.nl
Kennisinstelling:  DLO, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 

SAMENVATTING
Een aantal vruchtrotveroorzakers geven ondanks de inzet van fungiciden grote problemen in de teelt en bewaring van appels en peren (verliezen van >75% zijn geconstateerd). Het vruchtrotprobleem blijkt de laatste jaren steeds grotere vormen aan te nemen. Dit project heeft als doel de kennisgaten op te vullen die nodig zijn om maatregelen te ontwikkelen die de natuurlijke weerbaarheid van boomgaardsystemen tegen schimmels vergroten en om de aanpak van schimmels in de boomgaard te verbeteren. In de teelt van appels en peren worden frequent preventieve fungiciden toegepast om verliezen door vruchtrot te voorkomen. Deze bespuitingen worden uitgevoerd tegen twee verschillende typen vruchtrotveroorzakers: (1) schimmelsoorten die in de boomgaard vruchtrot veroorzaken, en (2) tegen schimmels die de vruchten in de boomgaard infecteren zonder dat de symptomen dan al zichtbaar worden. In het laatste geval treedt vruchtrot op tijdens de bewaring van het fruit. 

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Ontwikkelen van preventiemaatregelen in de boomgaard om verliezen door zwartvruchtrot en bewaarrot in peer en appel te voorkomen.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Ontwikkelen van preventiemaatregelen in de boomgaard om verliezen door zwartvruchtrot en bewaarrot in peer en appel te voorkomen.