Ontwikkelagenda Groen Onderwijs

De Nederlandse groene sector behoort internationaal tot de top. Mondiaal nummer 2 in de export van land- en tuinbouwproducten en voedingsmiddelen, wereldtop op het gebied van groen wetenschappelijk onderzoek en drager onder de vitaliteit van onze leefomgeving. De sector staat voor grote uitdagingen. De wereld heeft de komende decennia 50 - 70 procent meer voedsel nodig.

Tegelijkertijd moet de druk op milieu en natuurlijke hulpbronnen omlaag. Koploper blijven kan alleen wanneer de sector oplossingen biedt voor de grote maatschappelijke opgaven rond onder meer duurzame productie, klimaat, energie en leefbaarheid. Dit vraagt een blijvende investering in de kracht van het groene kennisen innovatiesysteem.

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid slaan daartoe de handen ineen met de ‘Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025’. Alledrie de partijen investeren in deze agenda door: 

  • Uitbreiden van kennis- en innovatie-structuur: we werken aan een nog sterkere verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het uitbouwen van de Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo), de Centres of Expertise (hbo), (internationale) onderzoeksprogramma’s, lectoraten en buitengewoon hoogleraren is daarbij noodzakelijk.
  • Versterken van de internationalisering van het onderwijs en een ‘leven lang leren’ gericht op innovatie. Nauwere verbinding met andere disciplines via cross-overs met bijvoorbeeld ICT, techniek en zorg.
  • Realiseren van voldoende instroom van leerlingen en studenten, aansluitend bij de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in de groene sector.

De Ontwikkelagenda is een sprong voorwaarts om een krachtig en toekomstgericht groen onderwijste blijven realiseren, van vmbo tot wo. Alle drie partners spannen zich in om dit tot een succes te brengen.