Online consultatie Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geopend

donderdag, 20 juni, 2019

Op 19 mei is het eerste concept van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020- 2023 en de bijbehorende uitgewerkte Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) verschenen. De agenda is één van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid.

De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ,Agri & Food, en Water & Maritiem hebben deze KIA gezamenlijk opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

Uw reactie gevraagd
Via deze online consultatie nodigen wij u ook uit om te reageren op dit concept. We zijn met name benieuwd naar nog ontbrekende zaken en aspecten die niet goed zijn verwoord. U kunt uw commentaar alsvolgt aanleveren: u downloadt het Word-bestand, maakt concrete tekstsuggesties en mailt het bestand naar info@tki-agrifood.nl.

U kunt reageren tot uiterlijk 2 juli, 09:00 uur.

Nadere uitwerking zal komende tijd, mede in het kader van het Kennis- en Innovatie Contract, plaatsvinden.