Onderzoek naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van tripsresistentie in prei

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV 1409-014
Innovatiethema: Better Plants for New Demands
Looptijd: 2015-2019
Budget publiek: -
Budget privaat: -
Projectleider: Olga Scholten / e-mail: Olga.scholten@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen Plant Research/Plant Breeding

SAMENVATTING
Het uiteindelijke doel van het project is de kennis te leveren die het de veredelaars mogelijk maakt preirassen te maken die resistent zijn tegen trips. Hiermee wordt het aantal preirassen dat voor de biologische landbouw geschikt is groter en kan het aantal bespuitingen tegen trips in de gangbare landbouw omlaag.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Onderzoek naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van tripsresistentie in prei

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Onderzoek naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van tripsresistentie in prei

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Onderzoek naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van tripsresistentie in prei