NWO schuift deadlines oproepen op

woensdag, 31 maart, 2021

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. De oproepen voor projecten op het gebied van Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer en Aquatische voedselproductie sluiten nu op 29 juni 2021. Let op: de callteksten, te downloaden via de NWO-website, bevatten de oorspronkelijke deadlines.

De focus van de call Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheerligt op innovatieve en integrale oplossingen voor klimaatbestendige agrarische productie passend binnen de regionale bodem- en watersystemen, daarbij rekening houdend met maatschappelijke uitdagingen, transities, impact en draagvlak. Bij klimaatrobuuste productie gaat het om de verduurzaming van de land- en tuinbouw productiesystemen. De focus van de call Aquatische voedselproductie ligt op maatschappelijk gedragen oplossingen voor duurzame voedselproductie en medegebruik op de Noordzee en in estuaria. Voor de tuinbouw is dit  interessant voor kweek- en veredelingsmethoden van voedsel op zee. Lees meer.