Nieuwe, veilige gewassen uit de kas

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605 – 112
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2017 - 2019
Budget publiek:  € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider:Filip van Noort / filip.vannoort@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw

SAMENVATTING
In dit project wordt gewerkt aan het ontwikkelen van verschillende business cases voor gewassen, waarvan het om verschillende redenen opportuunis om zevoor food ingredients in kassen te gaan telen. De gewassen zijn: Vanille, Salep (knolvormende orchideeën), Wasabi,Zwarte Peper en Saffraan.

Het is voor wereldwijd inkopende bedrijven steeds moeilijker, soms onmogelijk, om bepaalde gewassen te kopen die van een goede kwaliteit zijn, met aanvaardbaar weinig residu van (in Europa toegelaten) gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam en maatschappelijk verantwoord geteeld. Hierdoor wordt de roep om gecontroleerde, duurzame, eerlijke en traceerbare specerijen steeds luider. Een ander wereldwijd probleem is verminderen van biodiversiteit, doordat bepaalde gewassen uit de natuur verdwijnen door illegale oogsten. Een aantal ingrediëntenbedrijven heeft contact gezocht met Nederlandse telers en kennisinstellingen om te onderzoeken of kasteelten een perspectiefvol alternatief kunnen bieden voor de huidige sourcing. Voor de Nederlandse glastuinbouw is dit een kans om nieuwe verdienmodellen te gaan ontwikkelen met nieuwe spelers in geheel nieuwe ketens.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Nieuwe, veilige gewassen uit de kas.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Nieuwe, veilige gewassen uit de kas.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Nieuwe, veilige gewassen uit de kas.