Nieuwe snackgroenten voor nieuwe eetmomenten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer:1509-026
Innovatiethema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2016 - 2020
Budget publiek: €  500.000
Budget privaat: € 620.000
Projectleider: Dr. W. Verkerke / e-mail: wouter.verkerke@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw

SAMENVATTING
​VIa dit project moet er een geïntegreerde aanpak ontwikkeld worden waarmee bedrijven evidence based nieuwe snackgroenten kunnen gaan ontwikkelen die passen bij nieuwe eetmomenten. Deze nieuwe snackgroenten zullen worden veredeld, geproduceerd en vermarkt voor nieuwe specifieke eetmomenten die passen bij moderne consumenten. Het doel is om de toename van de groenteconsumptie via snackgroenten mogelijk te maken. 

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Nieuwe snackgroenten voor nieuwe eetmomenten.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Nieuwe snackgroenten voor nieuwe eetmomenten.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Nieuwe snackgroenten voor nieuwe eetmomenten.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Nieuwe snackgroenten voor nieuwe eetmomenten.