Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen

 PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV 1406-084  / KV 1606-084
Koepel: Het nieuwe doen in Plantgezondheid                     
Looptijd: 2015-2018                     
Budget publiek: € 210.000          
Budget privaat:  € 262.500          
Projectleider: Marjolein Kruidhof, Wageningen UR Glastuinbouw                    
Kennisinstelling: DLO        

SAMENVATTING
Ontwikkeling biologische bestrijdingsmethoden van bodemplagen door gedragsbeïnvloeding van zowel het plaaginsect als de natuurlijke vijanden. Onderdelen zijn:
a) manipulatie geurprofiel substraat voor een versterkte aantrekking/ afweer van bodemplagen en hun natuurlijke vijanden, 
b) lokken en doden van kever- en muggenlarven  met CO2-alginaat capsules,
c) vergaren basiskennis over de (a)biotische factoren die de ontwikkeling en overleving van Lyprauta larven beïnvloeden.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen

VOORTGANG 2015
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen