New Plant Breeding Techniques; Chicory as a multipurpose crop for dietary fibre and medicinal terpenes (CHIC)

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: EU 18011
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2018 - 2022
Budget publiek: 
€ 394.000
Projectleider: Dirk Bosch
Kennisinstelling: Wageningen University & Research

SAMENVATTING
CRISPR-Cas is erkent als een “game changing genome editing” technologie met enorme toepassingsmogelijkheden op vele gebieden in de maatschappij. Voor wat betreft planten kan het de veredeling doelgerichter maken en enorm versnellen. Het doel van het Chicory Innovation Consortium (CHIC; 17 partners, budget 7.3m€, coördinatie Wageningen Research) is om CRISPR gebaseerde genome editing breed binnen de plantenveredeling te bevorderen. Conform de EU call is gekozen voor industriële chichorei als “under-utilised, non-food crop” en om dit gewas te verbeteren tbv producten met meerwaarde voor de consument; inuline als voedingsvezel en terpenen als natuurlijke, gezondheidbevorderende inhoudstof (e.g. antibiotica). Het consortium zal een viertal conceptueel verschillende CRISPR technieken ontwikkelen die verschillen in mate van “DNA invasiveness”. Deze zullen vergeleken worden op effectiviteit, veiligheid (e.g. off-target), regulatorische (zowel national als internationaal) en socio-economische (speed-to-market, IP, acceptatie) waardes. De verbeterde CRISPR technieken zelf, en de multidimensionale assessment uit het project zijn voor vele gewassen relevant en daarmee van het grootste belang voor het NL veredelingsbedrijfsleven én voor geïnformeerde besluitvorming bij beleidsmakers. Om extrapolatie naar andere gewassen en om acceptatie in de maatschappij te bevorderen, zullen diverse stakeholders (oa via de Stakeholder Advisory Group) bij alle fases van het project berokken worden. Innovatieve communicatie strategieën (o.a. Art&Science projecten) worden toegepast om bewustwording van het potentie van CRISPR te vergroten bij het brede publiek. CHIC zal twee product gerelateerde business cases uitwerken, een voor verbeterde voedingsvezel en een voor terpeen als nieuw, hoogwaardig product uit chicorei.

VOORTGANG 2018
Bekijk de voortgangsrapportage 2018 van N
ew Plant Breeding Techniques; Chicory as a multipurpose crop for dietary fibre and medicinal terpenes (CHIC).

VOORTGANG 2019
Bekijk de voortgangsrapportage 2019 van N
ew Plant Breeding Techniques; Chicory as a multipurpose crop for dietary fibre and medicinal terpenes (CHIC).