NEFERTITI

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: EU 18028
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2018-2021
Budget publiek: 
€ 285.000
Projectleider: Herman Schoorlemmer 
Kennisinstelling: Wageningen University & Research

SAMENVATTING
NEFERTITI ( Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration) richt zich op versnelling en empowerment van de verspreiding & benutting van innovaties in de land- en tuinbouw. Kernelementen hierin zijn het versterken van peer-to-peer learning (boeren leren van boeren), het verbeteren van praktijkdemonstraties en het op regionaal en Europees niveau verbinden van demobedrijven. Hierin wordt voortgebouwd en gebruik gemaakt van kennis en tools uit het EU-project PLAID (H2020 RUR-11).

In 17 landen worden op 10 inhoudelijke innovatie-thema’s 45 nationale/regionale hubs van demo-bedrijven gevormd ism betrokken actoren als adviseurs, toeleverende industrie en onderzoekers.

Nederland zet Hubs van demo-bedrijven op gericht op de volgende onderwerpen:

• Optimal soil quality in arable crops (including feed crops)
• Crop sensing & variable rate applications
• Improved nutrient use efficiency in horticulture
• water use efficiency in horticulture

Voor Nederland betekend het dat we op deze onderwerpen: een verbeterde doorwerking van innovaties krijgen, de verbinding tussen praktijk en onderzoek versterken, betere praktijkdemo’s krijgen (handvaten om het leren te versterken) en buitenlandse ervaringen hierin kunnen benutten. De 45 nationale Hubs en 10 thematische Europese netwerken worden ondersteund door een monitor- en leerprogramma, een webbased kennisplatform en een dialoog met Europese regio’s gericht op lange termijn door-ontwikkeling.

VOORTGANG 2018
Bekijk de voortgangsrapportage 2018 van 
NEFERTITI